REGLER FOR GRUPPEKØRSEL                                     

Turen er først en succes, når alle er kommet godt hjem.

Gruppekørsel med motorcykler

Ud over færdselsregler, kan det være påkrævet med nogle regler for gruppekørsel. Her er nogle stykker som, hvis de efterleves, kan bidrage til en sikker og gnidningsfri kørsel.

Husk at kørsel i gruppen er meget mere krævende, end at køre alene eller parvis.

Før turen

  • Det siger sig selv, at du ikke lader de andre deltagere vente nødigt, og derfor ankommer tidligt på mødestedet.
  • Motorcyklen er fuldt tanket, og i perfekt teknisk stand. Før afrejse fortælle alle turlederen, hvor langt man kan køre, på en tankfuld. Tankstop planlægges efter den mc med kortest rækkevide.
  • Før afrejsen informerer turlederen alle om den planlagte rute (anvisninger, kort, gps-ruter og lign.), og udleverer sit mobilnummer og adressen på rejsedestignationen. Hver deltager bør kende ruten, i det mindste indtil næste stop, så han eller hun om nødvendigt, selv kan finde derhen.
  • Turlederen aftaler pauser og tankintervaller med deltagerne.
  • Turlederen aftaler kørselsrækkefølgen i gruppen med deltagerne.

Kørselsrækkefølgen

Rækkefølgen i gruppen bestemmes individuelt. Dog bør nybegyndere, mindre erfarne kørere og langsomkørende placeres forrest i gruppen, lige efter turlederen. På samme måde med mindre motorcykler - jo mindre kraft, jo længere fremme i gruppen bør de køre. Det gør kørslen mere sikker og turlederen kan lettere tilpasse sit tempo.

Den en gang aftale kørselsrækkefølge (også efter pauser!) bør opretholdes. Alle bør kende sin bagmand, så det sikres at ingen går tabt undervejs.

Evt. ændring i rækkefølgen aftales forinden med turlederen!

Inden for gruppen må der ikke overhales, med mindre dette udtrykkeligt er aftalt for visse dele af ruten (f.eks. bjergkørsel).

Bagerste kører - "bagstopper"

For gruppekørsel er ikke kun turlederen, men også mindst bagerst-kørende der skal kende ruter og destignationer. ”Bagstopperen” skal uden turlederen kunne finde vej, og samle spredte turdeltagere op, og føre dem tilbage til gruppen.

Forskudt kørsel

Hvis vejbanen eller vejbredden tillader det, bliver der kørt forskudt. Dette vil holde sammen på gruppen og samtidig tillade en tilstrækkelig sikkerhedsafstand. Første mc (turleder) går til midten af vejen (holder til venstre), den anden mc går ud mod kanten af vejen (holder til højre), den tredje mc til midten o.s.v.

Stoppes der ved lyskryds trækker man op i 2 rækker, så hele gruppen ved grønt lys kan køre igennem krydset samlet. Efter lyskrydset indtager man igen den samme placering forskudt som før stoppet.

Ansvar for den bagvedkørende

Hver deltager er ansvarlig for at sikre, at den bagvedkørende ikke går tabt. Tjek regelmæssigt bagspejlet, om de/den bagvedkørende stadig er med.

Ved vejkryds eller afkørsler skal man være særlig opmærksom på om den bagvedkørende kommer med. I modsat fald placerer dig synlig ved vejkrydset eller afkørslen, så den bagvedkørende kan se dig, og dreje af rettidig.

Alle skal kunne stole på, at de forankørende stopper og venter, hvis man kommer bagud eller kører forkert, indtil alle er med igen.

Mødesteder og pauser på turen aftales på forhånd.

Vi overhaler

Turlederen overhaler kun hvis der er plads nok til, at mindst den næste, eller bedre endnu, hvis flere eller alle kan trække forbi.

I sving eller ved dårlige oversigtforhold for de bagved-kørende, kan man efter en overhaling give tegn, hvis vejen foran er fri for modkørende. Alternativt kan den foreste i overhalingen blive i den frie venstre kørebane, så de andre kan se der ikke kommer modkørende.

Efter overhalingen skal den første kører altid gøre plads, så de bagvedkørende kan trække ind bag ved ham.

Ingen skal føle sig tvunget til at overhale. Enhver overhaler på eget ansvar, og kun hvis man selv er sikker på sine egne og motorcyklens evner.

Vi bliver overhalet

Hvis andre hurtigere trafikanter ønsker at overhale gruppen, er den sikreste måde at trække mod højre, gøre plads og lade dem komme forbi hurtigst muligt.

Stop uden at hindre den øvrige trafik

Skulle det komme til et uplanlagt stop i gruppen, stopper gruppen altid i en række, ved den yderste vejkant, eller på parkeringspladser, vigespor eller lignende.

Når en stopper op for at tanke, tanker alle! Konstante tankstop for hver 100 km er irriterende for resten af gruppen, og ødelægger både tålmodigheden og alle tidsplaner for turen.

Alle kører på eget ansvar

Det siger sig selv, at alle skal være opmærksomme i trafikken. Hvis gruppen uheldigvis tilsidesætter trafikreglerne, er alle ansvarlige for egen kørsel og adfærd, og det er ikke turlederens fejl.

Ingen skal føle sig tvunget til at køre hurtigere og/eller overskride egne grænser. Derved udsætter man ikke kun sig selv, men også andre for fare. Den langsomste mc i gruppen bestemmer hastigheden.

De der gerne vil køre hurtigt, bør køre bagerst hvor der ofte køres hurtigere, for at holde sammen på gruppen. Alternativ kan man ind ved med fordel dele gruppen op i 2 eller flere grupper – f.eks. en slowrider- og en fastridergruppe med hver sin turleder.

Sikkerhedsvest

I større grupper kan turleder og bagerste kører bære sikkerhedsveste. Men det er ikke en forpligtelse. I forhold til de øvrige trafikanter vil gruppen, derved være let genkendelig.

Kommunikation

Alle bør kende mobilnummeret på turlederen, så man kan komme i kontakt med ham, og informere om evt. problemer mv.

Sammenhold

Hvis du kører med i en gruppe, skal du forblive i den fra start til slut.

Hvis du vil forlade gruppen, skal dette meddeles turlederen forinden.