Køreudvalgets side

Køreudvalget er permanent siddende udvalg, hvor alle medlemmer (som ønsker det), til enhver tid har plads i. Alle kan deltage i Køreudvalgsmøder.

Udvalget arrangerer fælles køreture, og afholde MC relaterede arrangementer. Køreture og arrangementer offentliggøres på foreningens hjemmeside og foreningens facebookside.

Bestyrelsen udpeger et bestyrelsesmedlem til køreudvalget, som indkalder og forestår alle møder. Derudover er webmasteren fast medlem af køreudvalget.

Indkaldelse til køreudvalgsmøde annonceret mindst 14 dage før her på hjemmeside, og suppleres med evt. sms- mail-besked og/eller på vores facebook side.

Har du spørgsmål til køreudvalget, se bestyrelsen HER.

Aktivitets- og reservationskalender

Indsend datoer, navn og oplysninger på ture som er under udarbejdelse, reserver datoen og undgå at de kolliderer med andre planlagte ture.

En reservation er ikke det samme som en annoncering af din tur. Lav din tur færdig, send den til weebsjaskeren og få turen lagt på aktivitetslisten.

Hvis ikke andet er aftalt, sørger du selv som turleder for, at turen lægges op på mcSydTours facebookside og sendes ud via vores sms-tjeneste.

Mc-ture/rejser er som udgangspunkt kun for medlemmer af mcSydTour, mens sparkdæk ture og lignende normalt vil være for alle.

Reserver din mc-tur i kalenderen.

Hvis din tur kolliderer med en andens tur i kalenderen, så kontakt den pågældene turleder direkte og aftalt nærmere inden du reserverer.

Din reservation vil blive indsat i kalenderen.